Subsidies

Subsidie voor warmtepompen
ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie)

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

Voor welke warmtepompen geldt deze subsidie?

Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.

 • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp of een water-waterwarmtepomp. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.

 • Het ruimteverwarmingstoestel heeft een vermogen van ten hoogste 70 kW.

 • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

 • De betreffende warmtepomp staat op de RVO lijst van goedgekeurde, warmtepompen.

 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd door een erkend installateur.

> naar boven

Hoogte van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie hij kan leveren. Voor warmtepompen varieert de subsidie tussen ca. € 1000 en € 2.500.
De subsidiebedragen zijn grotendeels gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. In dit thermische vermogen is in sommige gevallen ook een gedeelte niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. Per 1 februari 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag gebaseerd is. Dit leidt ertoe dat voor een aantal lucht-waterwarmtepompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is.
Neem contact met ons op om te kijken hoeveel subsidie u kunt krijgen.

 

Deskundige installateur:

Per 1 januari 2018 moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een erkend installateur.

> naar boven

ISDE Zakelijke gebruikers

Uw bedrijfspand verwarmen tegen lagere kosten en in Nederland de uitstoot van CO2 verminderen? Maak gebruik van de ISDE subsidie. U krijgt een deel van uw investeringskosten terug bij aanschaf van 1 of meer warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels


De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • bedrijven, zelfstandig ondernemers

 • ondernemers in de land- en tuinbouw

 • verenigingen van eigenaren (VVE’s) en woningcorporaties

 • maatschappen, stichtingen en verenigingen

 • gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)

 • Zakelijke partijen uit het buitenland die een project in Nederland willen realiseren.

> naar boven

EIA-regeling

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt een fors deel van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.